آدرس :

آذربایجان شرقی _ شهرستان مراغه _ شهرک گلشهر _انبار فروشگاه صنعت صابون

امید خیابانی: 09143327903

تلفن ثابت فروشگاه  :04137289713